ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชกรมการพัฒนาชุมชน

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

กรมการพัฒนาชุมชน

"เป็นหน่วยพัฒนาบุคลากร สร้างผู้นำที่มีศักยภาพคืนสู่ชุมชน เเละการบริการที่เป็นเลิศ"

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นายอรรถพงษ์ อยู่เกตุ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และคณะข้าราชการในสังกัดศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระมหาธาตุวรวิหาร อ.เมืองฯ จ.นครศรีธรรมราช

24 ตุลาคม 2560 /

13:43 น.

ศพช.นศ.:: วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 07.30น.นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผอ.ศพช.นครศรีธรรมราช นำข้าราชการพนักงานราชการ ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานพระรูปรัชการที่ 5 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระบรมพรรษา เทศกาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อพสกนิกรชาวไทย ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ปกป้องประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤติต่างๆ สามารถธำรงไว้ซึ่งเอกราชตราบจนถึงปัจจุบัน โดยมีนายทศพร จันทรประวัติ นายอำเภอทุ่งสง เป็นประธานในพิธี

24 ตุลาคม 2560 /

11:04 น.

ทีมงานศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชปลูกดอกดาวเรือง เพื่อให้เป็นการแสดงความภักดีที่ยิ่งใหญ่สวยงาม และน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ช่วง 25-26 ต.ค. ที่บริเวณหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

04 ตุลาคม 2560 /

11:39 น.

“100 ปี ธงชาติไทย ศพช.นครศรีธรรมราชรวมใจประดับธงไตรรงค์” เดือนกันยายน พ.ศ.2560 :: 28 กันยายน 2560 นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชพร้อมทีมงาน ร่วมประดับธงชาติไทยบริเวณ โดยรอบศพช.นครศรีธรรมราช เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย (พ.ศ.2460 – พ.ศ.2560) 28 กันยายน 2560

28 กันยายน 2560 /

06:28 น.