ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชกรมการพัฒนาชุมชน

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

กรมการพัฒนาชุมชน

"เป็นหน่วยพัฒนาบุคลากร สร้างผู้นำที่มีศักยภาพคืนสู่ชุมชน เเละการบริการที่เป็นเลิศ"

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ศพช.นครศรีธรรมราช //วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่ร่วมโครงการ CD Talent คือ นางสาวรัศม์ณิศชาช์ ศรีสุขใส ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นางสาวสทรรยรัศมิ์ เมืองนิล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน นางสาวเรวดี ชูทอง ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนางกรกนก ถนอมกาย ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล เรียนรู้กิจกรรมกลุ่ม “การสาธิตการทำสบู่จากสมุนไพร” โดยนางสาวหนึ่งฤทัย พันกุ่ม พี่เลี้ยงคนกล้าคืนถิ่น ณ ห้องประชุมเล็ก หอพักศรีปราชญ์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

26 มิถุนายน 2561 /

13:29 น.

ศพช.นศ. ::เวลา 07.00 น. วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการ และลูกจ้าง ผู้เข้าอบบรม “ โครงการฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการและบุคลากร(Workshop) สำนักงานอัยการจังหวัดทุ่งสง” ทำบุญตักบาตร อาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุ จำนวน 5 รูป ณ ลานธรรม ..ลานธรรมชาติ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ภาพ📶สทรรยรัศมิ์ ข่าว📶 รัศม์ณิศชาช์

26 มิถุนายน 2561 /

13:17 น.

ศพช.นศ. :: 6 มิถุนายน 2561 นางสาวหนึ่งฤทัย พันกุ่ม และนายวิทยา แท่นรัตน พี่เลี้ยงจากโครงการคนกล้าคืนถิ่น (บ้านบ่มเพาะศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขาดิน) เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าพื้นที่ลงแปลงผัก ของ จนท.ศพช.นครศรีธรรมราช จำนวน 2 คน ประกอบด้วยนางสาวรัศม์ณิศชาช์ ศรีสุขใส นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนางสาวสทรรยรัศมิ์ เมืองนิล เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน ตามโครงการเสริมสมรรถนะพัฒนากรรุ่นใหม่ : CD Talent ณ พื้นที่ลงแปลงศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ในการนี้นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนครศรีธรรมราชมอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี สมโชค จักร์หรัด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ให้การต้อนรับและนำพี่เลี้ยง ฯ ตรวจเยี่ยมแปลง ฯ

26 มิถุนายน 2561 /

13:08 น.

เตรียมพบตลาดนัดแห่งใหม่ที่กำลังจะเปิดให้ทุกท่าน ได้ “แชะ ชิม ช็อป” มีทั้งผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง พืช ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษสด ๆ จากไร่ เครื่องดื่ม เสื้อผ้า การแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรมพื้นบ้านอื่นๆ มากมายเริ่มเปิดตลาดวันแรก ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เปิดทุกเสาร์ เวลา 10.00 – 20.00 น. ริมถนนสายเอเชีย ภายในบริเวณศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ตรงกันข้ามกับแขวงการทางทุ่งสง #อย่าลืมมาแวะเช็คอินกันเยอะ ๆ น่ะค่ะ

26 มิถุนายน 2561 /

11:51 น.