ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชกรมการพัฒนาชุมชน

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

กรมการพัฒนาชุมชน

"เป็นหน่วยพัฒนาบุคลากร สร้างผู้นำที่มีศักยภาพคืนสู่ชุมชน เเละการบริการที่เป็นเลิศ"

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ศพช.นครศรีธรรมราช : วันที่ 28 ก.ค. 61 เวลา 09.00 น. นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และถวายสัตย์เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมีนายทศพร จันทรประวัติ นายอำเภอทุ่งสงเป็นประธานในพิธีฯ ณ โรงยิมเทศบาลเมืองอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

16 สิงหาคม 2561 /

14:10 น.

ศพช.นครศรีธรรมราช : วันที่ 8 ส.ค.61 เวลา 09.00น.นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายอรรถพงษ์ อยุ่เกตุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นำทีมงาน ต้อนรับ คณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานทรัพยากรบุคคลและติดตามการดำเนินงานตามภารกิจสถาบันการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

16 สิงหาคม 2561 /

14:01 น.

ศพช.นศ. :: เวลา 10.30 น.วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผอ.ศพช.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ ร่วมกันประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2561 เดือนกรกฎาคม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ศพช.นครศรีธรรมราช

09 กรกฎาคม 2561 /

16:40 น.

ศพช.นครศรีธรรมราช //วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่ร่วมโครงการ CD Talent คือ นางสาวรัศม์ณิศชาช์ ศรีสุขใส ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นางสาวสทรรยรัศมิ์ เมืองนิล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน นางสาวเรวดี ชูทอง ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนางกรกนก ถนอมกาย ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล เรียนรู้กิจกรรมกลุ่ม “การสาธิตการทำสบู่จากสมุนไพร” โดยนางสาวหนึ่งฤทัย พันกุ่ม พี่เลี้ยงคนกล้าคืนถิ่น ณ ห้องประชุมเล็ก หอพักศรีปราชญ์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

26 มิถุนายน 2561 /

13:29 น.