เริ่ม!!!การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารตำบลบูรณาการรุ่นที่ 1 …………………………….. ศพช.นศ.::: 9 กันยายน 2562 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชดำเนินการอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 โดยนายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดและให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางของผู้บริหารกลุ่มในการสนับสนุนการดำเนินการ จัดทำแผนพัฒนาระดับพื้นที่”

เริ่ม!!!การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารตำบลบูรณาการรุ่นที่ 1
……………………………..
ศพช.นศ.::: 9 กันยายน 2562 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชดำเนินการอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 โดยนายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดและให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางของผู้บริหารกลุ่มในการสนับสนุนการดำเนินการ จัดทำแผนพัฒนาระดับพื้นที่”

(Visited 1 times, 1 visits today)