••ศพช.นครศรีธรรมราช•• 4 ตุลาคม 2562เวลา 10.00 น.นายชัยวุฒิ ครุฑมาศผอ.ศพช.นครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานงวดจ้าง งวดที่5 โครงการก่อสร้างหอพัก2ชั้น 32ห้อง

••ศพช.นครศรีธรรมราช•• 4 ตุลาคม 2562เวลา 10.00 น.นายชัยวุฒิ ครุฑมาศผอ.ศพช.นครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานงวดจ้าง งวดที่5 โครงการก่อสร้างหอพัก2ชั้น 32ห้อง

(Visited 1 times, 1 visits today)