13 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการสังกัดศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และในเวลา 8:00 น. ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ลานสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองทุ่งสง

13 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการสังกัดศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และในเวลา 8:00 น. ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ลานสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองทุ่งสง

(Visited 1 times, 1 visits today)