ศพช.นศ. :: 24 ตุลาคม 2562 นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช มอบหมายให้บุคลากรของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าพระเกียรติ ตามกิจกรรม”รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ศพช.นศ. :: 24 ตุลาคม 2562 นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช มอบหมายให้บุคลากรของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าพระเกียรติ ตามกิจกรรม”รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

(Visited 1 times, 1 visits today)