การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติตามข้อกำหนดและระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2564

ศพช.นศ.>>> วันนี้ 10 พฤศจิกายน 2563 นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นายนิรัญ สุขอนันต์ หัวหน้างานอำนวยการ และนางอุไร ทองคำชุม เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชีชำนาญงาน อำนวยความสะดวกการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติตามข้อกำหนดและระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2564

(Visited 1 times, 1 visits today)