“ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีโลโก้กรมการพัฒนาชุมชนหน้าตึกอำนวยการ “

ศพช.นศ>> วันนี้ 11 พฤศจิกายน 2563 นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ทีมงานอำนวยการ และคณะมดงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป้ายปูนโลโก้กรมการพัฒนาชุมชนหน้าตึกอำนวยการ พร้อมทาสีโลโก้กรมการพัฒนาชุมชนให้สวยงาม สะอาด ร่มรื่นและปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้มารับบริการเป็นที่สุด

(Visited 1 times, 1 visits today)