การกำจัดขยะมูลฝอยประเภทสารอินทรีย์

หากครัวเรือน หรือชุมชนใดมีปัญหาในการกำจัดขยะมูลฝอยประเภทสารอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ ซึ่งมีมากกว่าร้อยละ 50 ของขยะมูลฝอยทั้งหมด วันนี้ทางศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชจะมานำเสนอวิธีจัดการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้ขยะเหล่านั้นกลายเป็นแหล่งรวมเชื้อโรค ส่งกลิ่นเหม็น เกิดปัญหาต่อสังคมและสภาพแวดล้อมตามมาอีกมาก ส่วนจะเป็นวิธีการใดเรามาชมจกภาพได้ล่างได้เลย

  

(Visited 1 times, 1 visits today)