ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 ฯ เเบบออนไลน์

📝 ศพช.นครศรีธรรมราช ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 ฯ เเบบออนไลน์

📆 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
⏰ เวลา 13.30 – 15.00 น.
🏡 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

💚 นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 สร้างเเละพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ กิจกรรมที่ 1.1 อบรมเเกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เเบบออนไลน์ โดยมีพัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ทั้ง 8 จังหวัดกลุ่มเป้าหมายที่ศูนย์ศึกษาเเละพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชรับผิดชอบ ได้เเก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เเละจังหวัดชัยภูมิ ร่วมประชุมฯ ในการนี้มีหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาเเละพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมด้วย โดยกำหนดดำเนินการฝึกอบรม จำนวน 2 รุ่น ดังนี้

💥รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา เเละจังหวัดภูเก็ต จำนวน 14 จุด
💥รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2564 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เเละจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 18 จุด

🏡 ศพช.นครศรีธรรมราช เราให้คุณมากกว่าคำว่าฝึกอบรม

📸📝 ภาพ/ข่าว กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

#ปลูกพืชปลูกผัก
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
#smartleader
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

 

ADMIN : สทรรยรัศมิ์

(Visited 1 times, 1 visits today)