สนับสนุนพันธุ์พืชสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร กระชายขาว กระวาน

🌱ศพช.นครศรีธรรมราช สนับสนุนพันธุ์พืชสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร กระชายขาว กระวาน🌱

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเเละพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช สนับสนุนพันธุ์พืชสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร จำนวน 200 ต้น กระชายขาว 200 ต้น กระวาน จำนวน 200 ต้น ให้ กองพลทหารราบที่๕ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนำไปปลูกขยายพันธุ์

ภาพ/ข่าว : ศูนย์ศึกษาเเละพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช

Admin :สทรรยรัศมิ์

(Visited 1 times, 1 visits today)