ร่วมรับฟังการมอบนโยบายจากปลัดกระทรวงมหาดไทย

🌱ศพช.นครศรีธรรมราช ร่วมรับฟังการมอบนโยบายจากปลัดกรทรวงมหาดไทย🌱

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเเละพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานและนักวิชาการ ร่วมรับฟังการมอบนโยบายการปฏิบัติราชการจากนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย

โดยในวันนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ให้ข้อแนะนำ แง่คิดในการดำเนินงานพัฒนาชุมชน เน้นย้ำการพัฒนาคน ภาคีเครือข่าย เป็นสิ่งสำคัญ อีกทั้งยังให้กำลังใจผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ให้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจลุล่วงได้ด้วยดี

ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

ภาพ/ข่าว : ศูนย์ศึกษาเเละพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช

admin : สทรรยรัศมิ์

(Visited 1 times, 1 visits today)