ฐานเรียนรู้ชุมชนพอเพียง จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2564

🏠ศพช.นศ โดยฐานเรียนรู้ชุมชนพอเพียง จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2564 🏠

⏰วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:30 น. ณ อาคารพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ฯ ศูนย์ศึกษาเเละพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช⏰

📝นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเเละพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางสาวบุษยมาส คุ้มนุ้ย นักวิชาการประจำฐาน เเละนางรัตนาภรณ์ ศรีสวัสดิ์ วิทยากรประจำฐานเรียนรู้ชุมชนพอเพียง จัดประชุมประจำเดือนฐานเรียนรู้ชุมชนพอเพียง ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายมานพ เเสงงาม ตำเเหน่งผู้ใหญ่บ้าน (ตามคำสั่งคณะกรรมการหมู่บ้านฐานเรียนรู้ชุมชนพอเพียง) เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้นำครัวเรือนในชุมชนพอเพียง เข้าร่วมประชุม
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
1.การจัดทำป้ายองค์ความรู้ฐานเรียนรู้
2.การจัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี เพื่อนช่วยเพื่อน”
3.การจัดประชุมประจำเดือนฯ
4.การจัดโครงการ “หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน
5.การจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนธันวาคม 2564
💥ทั้งนี้ฐานเรียนรู้ชุมชนพอเพียงมีการจัดประชุมเป็นประจำทุกเดือนเพื่อหารือเเละขับเคลื่อนชุมชนให้เป็นชุมชนต้นเเบบในการเรียนรู้เเละศึกษาดูงานของศูนย์ศึกษาเเละพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชต่อไป

🏠ศพช. นครศรีธรรมราช เราให้คุณมากกว่าคำว่าฝึกอบรม🏠

📝📸: กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ศพช.นศ

#ปลูกพืชปลูกผัก
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
#smartleader
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

#ปลูกพืชปลูกผัก
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
#smartleader
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

 

(Visited 1 times, 1 visits today)