เอามื้อสามัคคี ศพช.นศ. ฐานเกษตรแปลงใหญ่

🌱ศพช.นครศรีธรรมราช เอามื้อสามัคคี ศพช.นศ. ฐานเกษตรแปลงใหญ่🌱

28 ธันวาคม 2564
นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายนอรัญ สุขอนันต์ หัวหน้างานอำนวยการ เอามื้อสามัคคี ศพช.นศ. ฐานเกษตรแปลงใหญ่ ตัดหญ้าสวนส้มโอทับทิมสยาม ทำความสะอาดโรงเรือนเพาะปลูกผัก

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ศึกษาเเละพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

#training-nakhonsithammarat.cdd.go.th/                                                                                                                                                   #โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

(Visited 1 times, 1 visits today)