หลักสูตร การทำน้ำพริก วิทยากร : คุณอุ่นใจ พฤติประสงค์

ขอประชาสัมพันธ์ 🎉
โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565

รุ่นที่ 11 วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

💥เวลา 13.00 – 15:30 น.
หลักสูตร การทำน้ำพริก

วิทยากร : คุณอุ่นใจ พฤติประสงค์

สำหรับผู้ที่สนใจเพิ่มเติม สามารถรับชมผ่านทาง Facebook Live ตามลิงค์ด้านล่างได้เลยนะคะ 👇🏼👇🏼👇🏼

https://www.facebook.com/cddcenternakhonsi หรือ
https://www.facebook.com/cddnakhonsi/

#108อาชีพเเก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย
#โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
#สถาบันการพัฒนาชุมชน
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)