KM สัญจร การจัดการความรู้ชุมชน

ศพช.นครศรี ฯ ดำเนิน กิจกรรมที่ 2.1 KM สัญจร การจัดการความรู้ชุมชน

🗓วันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2565 นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีสมโชค จักร์หรัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช นำทีม KM ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ถอดองค์ความรู้ สรุปบทเรียน และจัดทำองค์ความรู้ชุมชนที่มีการขับเคลื่อนการขจัดปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ฯ ที่ประสบผลสำเร็จ ณ พื้นที่ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช และพื้นที่ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกจากนายวันสุกรี แวมามะ นายอำเภอช้างกลาง นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอดอนสัก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช , สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้ดำเนินการ ดังนี้

(red check mark) ถอดองค์ความรู้ ชุมชนในประเด็น การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร” ตามประเด็น 7 ประเด็น
(red check mark) สัมภาษณ์และเก็บประเด็นจาก นายอำเภอ,สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ,ทีมปฏิบัติการ,และทีมพี่เลี้ยง
(red check mark) เยี่ยมให้กำลังใจ สัมภาษณ์และบันทึกวีดีโอ ครัวเรือนเป้าหมาย

🏡ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช เราให้ท่านมากกว่า”คำว่าฝึกอบรม” ✌️❤️

🏘️ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานวิชาการ🏘️

#โครงการจัดการความรู้
#บริการวิชาการ
#CDDKM
#สถาบันการพัฒนาชุมชน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO

(Visited 1 times, 1 visits today)