เทคนิคกระบวนการวางเเผนเเบบมีส่วนร่วม AIC for Participatory Planning /Talent Show

(ข่าว)ศพช.นครศรีธรรมราช(ข่าว)
(1)องค์กร
(2)มือเรา
(1)ประชาชน

🪴โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฎิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 121 🪴

🗓วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมดังนี้

👉เทคนิคกระบวนการวางเเผนเเบบมีส่วนร่วม
AIC for Participatory Planning

👉Talent Show

ณ ห้องประศรีปราชญ์ ศูนย์ศึกษาเเละพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

(Visited 1 times, 1 visits today)