โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฎิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 121

(ข่าว)ศพช.นครศรีธรรมราช (ข่าว)
(1)องค์กร
(2)มือเรา
(1)ประชาชน

🪴โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฎิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 121 ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน -15  ธันวาคม 2565

📣 Day…16
🗓วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ดำเนินโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 121 มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยพัฒนากรก่อนประจำการ จำนวน 85 คน มีวัตถุประสงค์ สร้างความเข้าใจ ศาสตร์พระราชา : ศาสตร์แห่งการพัฒนามนุษย์ รวมถึง ความรู้ ความเข้าใจการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2566 ณ อาคารฝึกอบรมศรีปราชญ์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้

👉สุขภาพนักพัฒนา ด้วยการวอร์มร่างกาย แล้วต่อด้วยการบริหาร 10 ท่าพญายม
👉กิจกรรมหน้าเสาธง
👉ร้องเพลงจำขึ้นใจและเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน
👉กิจกรรม นำทัศนะ หัวข้อ “แรงบันดาลใจในการเข้ารับราชการ”
👉ทบทวนบทเรียน wrap up
👉เเนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2566-2570 โดย นายเอกราช ญาณอุบล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์เเละการวางเเผน กรมการพัฒนาชุมชน
👉ทักษะการเขียนโครงการที่มีประสิทธิภาพ /ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการ โดย นายธวัช อนิลบล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร  นายวิริยะ จินวงศ์ ข้าราชการบำนาญ

🪴”เราให้ท่านมากกว่าคำว่าฝึกอบรม”🪴

📷 ภาพ/ข่าว : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#ChangeforGood
#SEPtoSDGs
#SHAPlus
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

                    

(Visited 1 times, 1 visits today)