Day…17กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

(ข่าว)ศพช.นครศรีธรรมราช (ข่าว)
(1)องค์กร
(2)มือเรา
(1)ประชาชน

🪴โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฎิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 121 ระหว่าง วันที่ 7 พฤศจิกายน-15 ธันวาคม 2565

📣 Day…17
🗓วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565  นายนิรัญ สุขอนันต์ หัวหน้างานอำนวยการ รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเเละพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช เเละนางปาริชาติ สุรบัณฑิตวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันการพัฒนาชุมชน ร่วมดำเนินงานโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 121 มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยพัฒนากรก่อนประจำการ จำนวน 85 คน มีวัตถุประสงค์ สร้างความเข้าใจ ศาสตร์พระราชา : ศาสตร์แห่งการพัฒนามนุษย์ รวมถึง ความรู้ ความเข้าใจการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2566 ณ อาคารฝึกอบรมศรีปราชญ์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้

👉สุขภาพนักพัฒนา ด้วยการวอร์มร่างกาย แล้วต่อด้วยการบริหาร 10 ท่าพญายม
👉กิจกรรมหน้าเสาธง
👉กิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหาร
👉ร้องเพลงจำขึ้นใจและเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน
👉กิจกรรม นำทัศนะ หัวข้อ “แรงบันดาลใจในการเข้ารับราชการ”
👉ทบทวนบทเรียน wrap up
👉กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดย นางจารีย์ พรหมเกิด พัฒนาการอำเภอนบพิตำ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
👉การทำบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดย นางอารี ประภารัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
👉ตัวเเทนกลุ่มออมทรัพย์3เเห่ง ประกอบด้วย
1.กลุ่มออมทรัพย์บ้านดอนคา อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
2.กลุ่มออมทรัพย์บ้านนาโหนดตำบลกำเเพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
3.กลุ่มออมทรัพย์บ้านเเสงวิมาน ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

🪴”เราให้ท่านมากกว่าคำว่าฝึกอบรม”🪴

📷 ภาพ/ข่าว : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#ChangeforGood
#SEPtoSDGs
#SHAPlus
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

                                    

(Visited 1 times, 1 visits today)