ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (จปฐ.กชช.2ค)เเละระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนเเบบชี้เป้า (TPMAP)/การเเก้ไขปัญหาความยากจนเเละพัฒนาคนทุกช่วงวัย ขจัดความยากจนเเละพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(ข่าว)ศพช.นครศรีธรรมราช (ข่าว)
(1)องค์กร
(2)มือเรา
(1)ประชาชน

🪴โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฎิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 121 ระหว่าง วันที่ 7 พฤศจิกายน-15 ธันวาคม 2565

📣 Day…21

🗓วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565  นายนิรัญ สุขอนันต์ หัวหน้างานอำนวยการ รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเเละพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช เเละนางปาริชาติ สุรบัณฑิตวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ  ร่วมดำเนินงานโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 121 มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยพัฒนากรก่อนประจำการ จำนวน 85 คน มีวัตถุประสงค์ สร้างความเข้าใจ ศาสตร์พระราชา : ศาสตร์แห่งการพัฒนามนุษย์ รวมถึง ความรู้ ความเข้าใจการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2566 ณ อาคารฝึกอบรมศรีปราชญ์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้

🍁สุขภาพนักพัฒนา ด้วยการวอร์มร่างกาย แล้วต่อด้วยการบริหาร 10 ท่าพญายม                                                                                                🍁กิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหาร
🍁กิจกรรมหน้าเสาธง
🍁ร้องเพลงจำขึ้นใจและเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน
🍁กิจกรรม นำทัศนะ หัวข้อ “แรงบันดาลใจในการเข้ารับราชการ”
🍁ทบทวนบทเรียน wrap up
🍁ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (จปฐ.กชช.2ค)เเละระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนเเบบชี้เป้า (TPMAP) โดย นายชัยทวัตน์ ดำศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาชุมชน  ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

🍁การเเก้ไขปัญหาความยากจนเเละพัฒนาคนทุกช่วงวัย ขจัดความยากจนเเละพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย นายสุรศักดิ์ เเหล่งหล้า ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน  ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
🪴”เราให้ท่านมากกว่าคำว่าฝึกอบรม”🪴

📷 ภาพ/ข่าว : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#ChangeforGood
#SEPtoSDGs
#SHAPlus
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

                  

(Visited 1 times, 1 visits today)