ระเบียบกระทรวงการคลัง/การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

(ข่าว)ศพช.นครศรีธรรมราช (ข่าว)
(1)องค์กร
(2)มือเรา
(1)ประชาชน

🪴โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฎิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 121 ระหว่าง วันที่ 7 พฤศจิกายน-15 ธันวาคม 2565

📣 Day…22

🗓วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565  นายนิรัญ สุขอนันต์ หัวหน้างานอำนวยการ รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเเละพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช เเละนางปาริชาติ สุรบัณฑิตวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ ร่วมดำเนินงานโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 121 มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยพัฒนากรก่อนประจำการ จำนวน 85 คน มีวัตถุประสงค์ สร้างความเข้าใจ ศาสตร์พระราชา : ศาสตร์แห่งการพัฒนามนุษย์ รวมถึง ความรู้ ความเข้าใจการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2566 ณ อาคารฝึกอบรมศรีปราชญ์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้

🍂สุขภาพนักพัฒนา ด้วยการวอร์มร่างกาย แล้วต่อด้วยการบริหาร 10 ท่าพญายม                                                                                                🍂กิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหาร
🍂กิจกรรมหน้าเสาธง
🍂ร้องเพลงจำขึ้นใจและเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน
🍂กิจกรรม นำทัศนะ หัวข้อ “แรงบันดาลใจในการเข้ารับราชการ”
🍂ทบทวนบทเรียน wrap up
🍁ระเบียบกระทรวงการคลัง โดย นางสาวเกวรักษ์ ณ เชียงใหม่ นักวิชาการการเงินเเล้วบัญชีชำนาญการ กองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบZoom Cloud Meeting
🍁การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดย นางสาวณัฐกานต์ กงเเก้ว นักวิชาการพัสดุชำนาญการ กองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
🍁เเบ่งกลุ่มฝึกปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

🪴”เราให้ท่านมากกว่าคำว่าฝึกอบรม”🪴

📷 ภาพ/ข่าว : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#ChangeforGood
#SEPtoSDGs
#SHAPlus
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

(Visited 1 times, 1 visits today)