วันที่3 โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

ศพช.นครศรีธรรมราช
ดำเนินการฝึกอบรมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

วันที่ 18 มกราคม 2566
เวลา 05.00 – 23.00 น.

นายอรรถพงษ์ อยู่เกตุ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ดำเนินการฝึกอบรม โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน สถาบันการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 – 20 มกราคม 2566 และ ถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting

– การแปลงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่ สู่รูปธรรมความสำเร็จอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย

– ทฤษฎีใหม่ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า สู่การพัฒนาตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ ประกอบด้วย
1. ฐานเรียนรู้ปุ๋ยหมักชีวภาพ (น้ำหมักชีวภาพ-รสจืด)
2. ฐานเรียนรู้ฅนมีน้ำยา
3. ฐานเรียนรู้ฅนรักษ์น้ำ
4. ฐานเรียนรู้บ้านพอเพียง(เพาะต้นอ่อนทานตะวัน)
5. ฐานเรียนรู้เพาะชำไม้5ระดับ
โดยทีมวิทยากร ศพช.นครศรีธรรมราช

– หมู่บ้านยั่งยืนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SV to SDGs) โดย อาจารย์คณิต ธนูธรรมเจริญ
– MOI ONE โดย คณะทำงานเฉพาะกิจด้านการบูรณาการเเผนงานเเละยุทธศาสตร์
– ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดยรศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย
– การเขียนโครงการเเละการนำเสนอโครงการยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการในพื้นที่ระดับอำเภอเพื่อขับเคลื่อนงานพื้นที่จากการจัดทำแผนเเละประสานเเผนพัฒนาพื้นที่ โดย ศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย

ภาพ / ข่าว : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

#กรมการพัฒนาชุมชน
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
#ปลูกผักปลูกรักกับพช.
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#ChangeforGood
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#130ปีกระทรวงมหาดไทย

(Visited 1 times, 1 visits today)