วันที่ 5 โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

ศพช.นครศรีธรรมราช
ดำเนินการฝึกอบรมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

วันที่ 20 มกราคม 2566
เวลา 05.00 – 23.00 น.
นายอรรถพงษ์ อยู่เกตุ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ดำเนินการฝึกอบรม โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน สถาบันการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 – 20 มกราคม 2566 และ ถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting

แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนงานพื้นที่จากการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่
โดย นายกฤษณะ พินิจ
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ทำบุญใส่บาตร/ กตัญญูต่อสถานที่
โดย ทีมวิทยากรศูนย์ฯ

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนงานพื้นที่จากการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่
โดย ศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย
รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์
ผศ พิเชฐ โสวิทยสกุล
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย

นำเสนอการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนงานพื้นที่จากการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่
โดย ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย

พิธีปิดโครงการอบรม/มอบนโนบาย/ มอบใบปัญญาบัตร
โดย นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพ / ข่าว : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

#กรมการพัฒนาชุมชน
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
#ปลูกผักปลูกรักกับพช.
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#ChangeforGood
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน

              

(Visited 1 times, 1 visits today)