ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสดโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:00 – 15:30 น. รุ่นที่ 16 หลักสูตรการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ วิทยากร : นายประพันธ์ วิมลเมือง หลักสูตรการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ/การทำดินสำหรับปลูกต้นไม้วิทยากร : นายประสิทธิ์ ย้อยคำ

20 พฤษภาคม 2565 /

16:11 น.

ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสดโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 – 11:45 น. รุ่นที่ 15 หลักสูตรการทำบัวลอย/ขนมโค วิทยากร อุ่นใจ พฤติประสงค์

20 พฤษภาคม 2565 /

11:47 น.

ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสดโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:00 – 15:30 น. รุ่นที่ 14 หลักสูตรการทำหนางหมู วิทยากร นางนิตยา ศรีสวัสดิ์ รุ่นที่ 15 หลักสูตรการทำแหนมหมู/หมูเเดดเดียว วิทยากร นางสาวนิศารัตน์ ตั้งฤทัยวรรณ

20 พฤษภาคม 2565 /

11:44 น.

ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสดโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 รุ่นที่ 13 หลักสูตรการทำสาคูไส้หมู/การทำข้าวเกรียบปากหม้อ วิทยากร นางนฤชล ทองอยู่สุข

12 พฤษภาคม 2565 /

16:00 น.