ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสดโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 รุ่นที่ 13 หลักสูตรการทำสาคูไส้หมู/การทำข้าวเกรียบปากหม้อ วิทยากร นางนฤชล ทองอยู่สุข

ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสดโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565
รุ่นที่ 13 หลักสูตรการทำสาคูไส้หมู/การทำข้าวเกรียบปากหม้อ
วิทยากร นางนฤชล ทองอยู่สุข
https://www.youtube.com/watch?v=28zQKo9fB0w
(Visited 1 times, 1 visits today)