ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสดโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:00 – 15:30 น. รุ่นที่ 14 หลักสูตรการทำหนางหมู วิทยากร นางนิตยา ศรีสวัสดิ์ รุ่นที่ 15 หลักสูตรการทำแหนมหมู/หมูเเดดเดียว วิทยากร นางสาวนิศารัตน์ ตั้งฤทัยวรรณ

ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสดโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
เวลา 13:00 – 15:30 น.
รุ่นที่ 14 หลักสูตรการทำหนางหมู
วิทยากร นางนิตยา ศรีสวัสดิ์
รุ่นที่ 15 หลักสูตรการทำแหนมหมู/หมูเเดดเดียว
วิทยากร นางสาวนิศารัตน์ ตั้งฤทัยวรรณ
https://www.youtube.com/watch?v=yFW2LdskIE8
(Visited 1 times, 1 visits today)