ข่าว “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักขับเคลื่อน SE และสานพลังประชารัฐระดับชุมชน”

ศพช.นศ. ::  ข่าวประชาสัมพันธ์ ” โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักขับเคลื่อน SE และสานพลังประชารัฐระดับชุมชน” ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2560  ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช  ทางสถานีโทรทัศน์ ข่าว NBT สุราษฎร์ธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)