“ เทคนิคการปลูกผักบุ้ง 14 วัน เก็บเกี่ยวได้ ”

คลิปวิดีโอ เรื่อง “ เทคนิคการปลูกผักบุ้ง 14 วัน เก็บเกี่ยวได้ ”
📽️🎞️🎬

สื่อการสอน Online 🖥️💻📱
▶️โครงการสร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19
▶️โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร
▶️หลักสูตรระยะสั้น กิจกรรม 108 อาชีพแก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย

🎤บรรยาย/ให้ความรู้โดย นายทนงศักดิ์ ช่วยทุุกข์ วิทยากรประจำฐานเรียนรู้ ผักแปลงใหญ่ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

📸📽️สร้างสรรค์โดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
📌ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

#ปลูกพืชปลูกผัก
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
#smartleader
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)