เรื่อง “ เทคนิคการเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก ให้งอก 100 % ”

📸💥 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

จัดทำ/ผลิตสื่อวิดีโอ
โครงการสร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19

🌾นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

👉นำโดยนางสาวรัตจิรา พูลเกิด หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล และนักวิชาการกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ถ่ายทำคลิปวิดีโอ เรื่อง “เทคนิคการเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก ให้งอก 100% , เทคนิคการปลูกผักบุ้ง 14 วัน เก็บเกี่ยวได้ , และเทคนิคการปลูกผักแบบง่าย ได้ผลเร็ว”

▶️เพื่อเป็นสื่อการสอนตามโครงการสร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19

โดยมีนางจรรจิรา เกตุแก้ว ,นายทนงศักดิ์ ช่วยทุกข์ เป็นวิทยากรบรรยาย/ให้ความรู้

📺ทั้งนี้ สื่อการสอนนี้จะถ่ายทอดให้กับกลุ่มเป้าหมายในจังหวัด กระบี่ ชุมพร พังงา นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ระนอง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2564

▶️เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้นำไปใช้เป็นองค์ความรู้ในการเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก ตามโครงการสร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ต่อไป

🎞️สื่อการสอน Online 🖥️💻
เรื่อง “ เทคนิคการเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก ให้งอก 100 % ”

📸📽️สร้างสรรค์โดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
📌ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

#ปลูกพืชปลูกผัก
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
#smartleader
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

🎞️สื่อการสอน Online 🖥️💻
เรื่อง “ เทคนิคการเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก ให้งอก 100 % ”

เทคนิคการเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก ให้งอก 100 % – YouTube

 

(Visited 1 times, 1 visits today)