โคกหนองนาโมเดล ตอนที่ 2

การพัฒนาพื้นที่ต้นเเบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่สู่โคกหนองนาโมเดล ตอนที่ 2

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช “โคก หนอง นา โมเดล”ตอนที่2 – YouTube

(Visited 1 times, 1 visits today)