“โคก หนอง นา โมเดล”ตอนที่ 1

การพัฒนาพื้นที่ต้นเเบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่สู่โคกหนองนาโมเดล ตอนที่1

 

 

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช “โคก หนอง นา โมเดล”ตอนที่ 1 – YouTube

 

(Visited 1 times, 1 visits today)