โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 6 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 💥รอบเช้า เวลา 10.00 – 11.45 น. หลักสูตร การทำน้ำสมุนไพร น้ำเต้าหู้ วิทยากร : คุณกุลกรอัณณ์ นาศร

โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 6 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
💥รอบเช้า เวลา 10.00 – 11.45 น. หลักสูตร การทำน้ำสมุนไพร น้ำเต้าหู้
วิทยากร : คุณกุลกรอัณณ์ นาศร
https://www.youtube.com/watch?v=7psKK7IFc4w
Admin:Sathanyaras
(Visited 1 times, 1 visits today)