โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 7 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 รอบบ่าย เวลา 13:00-14:45 น. หลักสูตร การทำผัดไทย ผัดหมี่ วิทยากร : คุณกุลกรอัณณ์ นาศร

โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 7 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
💥รอบบ่าย เวลา 13:00-14:45 น. หลักสูตร การทำผัดไทย ผัดหมี่
วิทยากร : คุณกุลกรอัณณ์ นาศร

admin : Sathanyaras

(Visited 1 times, 1 visits today)