โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 8 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:00-15:30 น. หลักสูตร การทำสบู่เหลวสมุนไพร สบู่ก้อนสมุนไพร เเละเเชมพูสมุนไพร วิทยากร : คุณกุลกรอัณณ์ นาศร

โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รุ่นที่ 8 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 13:00-15:30 น. หลักสูตร การทำสบู่เหลวสมุนไพร สบู่ก้อนสมุนไพร เเละเเชมพูสมุนไพร
วิทยากร : คุณกุลกรอัณณ์ นาศร

Admin : Sathanyaras

(Visited 1 times, 1 visits today)