โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 รุ่นที่ 12 หลักสูตรการเพาะเม็ดเหนียง/ถั่วงอก/ถั่วหัวโต/ต้นอ่อนทานตะวัน

ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565
รุ่นที่ 12
หลักสูตรการเพาะเม็ดเหนียง/ถั่วงอก/ถั่วหัวโต/ต้นอ่อนทานตะวัน
เวลา 13:00-15:30 น.
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่ายาง ต.หนองช้างเเล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

Admin:Sathanyaras

 

(Visited 1 times, 1 visits today)