โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในพื้นที่

โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในพื้นที่ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน 2562 ณ ศพช.นครศรีธรรมราช

(Visited 1 times, 1 visits today)