🏠🏠 #ขอเชิญรับชม Live สด โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 11 หลักสูตร น้ำพริก วิทยากร คุณอุ่นใจ พฤติประสงค์ #108อาชีพเเก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย #สถาบันการพัฒนาชุมชน #กรมการพัฒนาชุมชน

🏠🏠 #ขอเชิญรับชม Live สด โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 11 หลักสูตร น้ำพริก
วิทยากร คุณอุ่นใจ พฤติประสงค์

Admin:Sathanyaras

(Visited 1 times, 1 visits today)