EP.2 108 อาชีพเเก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย ” การเลี้ยงกบคอนโด ” ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

EP.2 108 อาชีพเเก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย ” การเลี้ยงกบคอนโด ” ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเเละพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม “108 อาชีพเเก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย” หลักสูตร การเลี้ยงกบคอนโด

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะพัฒนาอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรค covid-19

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเลี้ยงกบคอนโด เเละสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้เข้าร่วมอบรม ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีเเละภาคปฏิบัติจริง

โดยมีนายมานพ เเสงงาม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องการเลี้ยงกบคอนโด ตั้งเเต่ขั้นตอนการเลือกพันธุ์กบ การทำบ่อกบ การเลี้ยงกบ เเละการดูเเลกบ

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ได้จัดการฝึกอบรมตามมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการตรวจวัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง เเละสวมหน้ากากอนามัย ตามมาตรฐาน SHA

📸📝: กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ศพช.นครศรีธรรมราช

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)