🏠🏠 #ขอเชิญรับชม Live สด โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 11 หลักสูตร น้ำพริก วิทยากร คุณอุ่นใจ พฤติประสงค์ #108อาชีพเเก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย #สถาบันการพัฒนาชุมชน #กรมการพัฒนาชุมชน

12 พฤษภาคม 2565 /

15:51 น.

โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 8 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:00-15:30 น. หลักสูตร การทำสบู่เหลวสมุนไพร สบู่ก้อนสมุนไพร เเละเเชมพูสมุนไพร วิทยากร : คุณกุลกรอัณณ์ นาศร

01 มีนาคม 2565 /

10:51 น.

โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 7 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 รอบบ่าย เวลา 13:00-14:45 น. หลักสูตร การทำผัดไทย ผัดหมี่ วิทยากร : คุณกุลกรอัณณ์ นาศร

01 มีนาคม 2565 /

10:48 น.

โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 6 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 💥รอบเช้า เวลา 10.00 – 11.45 น. หลักสูตร การทำน้ำสมุนไพร น้ำเต้าหู้ วิทยากร : คุณกุลกรอัณณ์ นาศร

01 มีนาคม 2565 /

10:46 น.

โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 5 💥รอบเช้า เวลา 10.00 – 11.45 น. หลักสูตร การทำกล้วยทอด มันทอด เผือกทอด วิทยากร : คุณกุลกรอัณณ์ นาศร

01 มีนาคม 2565 /

10:40 น.

โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศพช.นครศรีธรรมราช ดำเนินโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 รุ่นที่4

01 มีนาคม 2565 /

10:36 น.

โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศพช.นครศรีธรรมราช ดำเนินโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:00-15:30 น. รุ่นที่ 3 การทำปลาส้ม / ปลาแดดเดียว / ปลาดุกร้า

01 มีนาคม 2565 /

10:33 น.