“การขยายพันธ์พืชและเพาะพันธ์กล้าไม้” ครั้งที่ 1

🌳ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 🌳
“การขยายพันธ์พืชและเพาะพันธ์กล้าไม้” ครั้งที่ 1
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ตำบล หนองหงส์ อำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช
▶️ในเวลา 13.00 น. วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จาก ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
▶️ค่าใช้จ่ายฟรี (ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำพืชที่สนใจมาฝึกการเพาะเลี้ยงและสามารถนำกลับไปเพาะเลี้ยงได้)

(Visited 1 times, 1 visits today)