ขยายผลกองทุนเมล็ดพันธ์พืช เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

🏠ศพช.นครศรีธรรมราช ขยายผลกองทุนเมล็ดพันธ์พืช เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร 🏡

📣📣วันที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565 เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย และเขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ได้มอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานถั่วฝักยาวสีม่วง สิรินธร เบอร์ 1 จำนวน 9,400 เมล็ด ให้พัฒนาการจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อนำไปขยายผลแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพาะขยายพันธุ์เมล็ดถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธรเบอร์ 1 เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินการต่อไป

🏡ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช เราให้ท่านมากกว่า”คำว่าฝึกอบรม” ✌️❤️

🏘️ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานวิชาการ🏘️

#โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
#กองทุนเมล็ดพันธุ์พืช
#Khoknongna
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#WorldSoilDayCDD
#ปลูกผัก ปลูกรักกับ พช.
#ChangeForGood

(Visited 1 times, 1 visits today)