ต้อนรับท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ศพช.นครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน🏛

📆วันที่ 30 มิถุนายน 2565
⏰เวลา 10.00 น.
🏠ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

🔸นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานแบบเสริมพลัง (Empowerment Evalution : EE) ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์และวัฒนธรรม รุ่นที่ 1 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมฯ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565 ในการนี้นายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ได้กล่าวชี้แจงการดำเนินงานโครงการฯ

ทั้งนี้ท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้สักการะพระพุทธพัฒนปชานาถ และเดินเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช โดยมีนายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ

🏛ศพช.นครศรีธรรมราช เราให้คุณมากกว่าคำว่าฝึกอบรม

📷📜 ภาพ/ข่าว : เปรี้ยวซ่าส์ Influencer

#CDDIN
#influencer
#กรมการพัฒนาชุมชน
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#70พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#130ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

(Visited 1 times, 1 visits today)