ศพช.นศ.>> วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 8.00 น.นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาลทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศพช.นศ.>> วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 8.00 น.นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาลทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

(Visited 1 times, 1 visits today)