ศพช.นศ.⏩ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น. นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผอ.ศพช.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศพช.นศ. 3 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น. นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผอ.ศพช.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

(Visited 1 times, 1 visits today)