ศพช.นศ.>> 12 สิงหาคม 2562 เวลา 8:30 น. นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชนำคณะข้าราชการลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปี 2562 ณโรงยิมเนเซียมเทศบาลอำเภอทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศพช.นศ.>> 12 สิงหาคม 2562 เวลา 8:30 น. นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชนำคณะข้าราชการลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปี 2562ณโรงยิมเนเซียมเทศบาลอำเภอทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

(Visited 1 times, 1 visits today)