อธิบดี พช. ลงใต้เอามื้อสามัคคี ดินแดนแห่งการเรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล”

อธิบดี พช. ลงใต้เอามื้อสามัคคี ดินแดนแห่งการเรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล” ในบริบทภาคใต้
วันที่ 4 มีนาคม 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ รวมพลังเอามื้อสามัคคี สร้างวิถีโคก หนอง นา ด้ามขวานทอง ภายใต้แนวคิด “หิ้วปิ่นโต ไปเอามื้อ ถือจอบเสียม พลิกฟื้นแผ่นดิน” ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
(Visited 1 times, 1 visits today)