่อธิบดี พช.ลงพื้นที่ นครศรีธรรมราช ปลูกพลังพัฒนาชุมชนสู่ “พช.ดิจิตัล”

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหาร ผู้ตรวจราชการกรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมฐานเรียนรู้ภายในศูนย์ และประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนประจำปี 2565  แก่ข้าราชการพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ ผ่านระบบVideo Conference ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

นายสมคิด จันทมฤก กล่าวในการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนประจำปี 2565 ว่า “ตนได้มีแนวคิดหลักการทำงานคือ เรียบง่าย ได้สาระ ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด โดยได้วางระบบการบริหารคือ งาน งบ ระบบ คน สู่ปฏิบัติการสำคัญ ปี 2565 คือ

  1. ใช้ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์
  2. ปฏิบัติการขจัดความยากจนและสร้างรายได้ร้อยละ 85 ของประชาชนเป้าหมาย ได้รับการส่งเสริมอาชีพ
  3. ปฎิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
  4. สนองงานสถาบันหลักของชาติ

ทั้งนี้การดำเนินงานต้องควบคู่ไปกับการจัดทำงบประมาณ ระบบพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ การสร้างภาพลักษณ์กรมด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และการสร้างการรับรู้สาธารณะ การให้ความสำคัญกับ คน โดยเฉพาะการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรกรมพัฒนาชุมชนและส่งเสริมความก้าวหน้า ตลอดจนการติดตามขับเคลื่อนการประชุม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากร ซึ่งที่ผ่านมา กรมได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จำนวน 9 รางวัล แต่เป้าหมายสูงสุดคือไม่ใช่การล่ารางวัล แต่ความหวังสูงสุดคือการนำเอา PMQA นำมาใช้ในการพัฒนางาน ซึ่งตนมีความตั้งใจอยากจะให้ เป็นกรมการพัฒนาชุมชน 4.0 (พช. 4.0) ซึ่งการจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้นอกจากแผนงานที่เรากล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น กระบวนการข้างใน ต้องขับเคลื่อนไปด้วย ซึ่งขณะนี้ กระบวนงานพัฒนางาน ได้ก้าวไปถึง PMQA 4.0 แล้ว ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถขับเคลื่อนงานได้จริงๆ”

“ทุกๆ งานเราไปด้วยกัน ผู้บริหารส่วนกลางมีหน้าที่สนับสนุนขับเคลื่อนการทำงานไปด้วยกัน อธิบดี รองอธิบดี มีหน้าที่หลักๆ คือ ช่วยอำนวยความสะดวก ช่วยท่านในการแก้ไขปัญหา และที่สำคัญที่สุดคือ พัฒนาการอำเภอ และพัฒนากร ท่านเปรียบเสมือนตะปูตัวเล็กๆ แต่เป็นหลักที่แน่นของกรม เราจะทำงานไปด้วยกัน เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนไปสู่เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565” นายสมคิด จันทมฤก กล่าวทิ้งท้าย

 

#ผ้าบาติกลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

     

(Visited 1 times, 1 visits today)